O HIV

HIV je virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency Virus) a způsobuje postupnou ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka. Osoby infikované HIV jsou tzv. HIV pozitivní. Virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, T-lymfocytů, které mají řídící úlohu v imunitním systému lidského organizmu. Virus se v těchto buňkách množí, virová nukleová kyselina (RNA) se stane součástí buněčné DNA (integruje se do buněčné DNA), virus poškozuje funkci těchto buněk, následně je zabíjí. Infekce HIV je doživotní.

O AIDS

Se snižujícím se počtem T-lymfocytů v těle infikovaného člověka dochází  k výraznému oslabování imunity, což umožňuje rozvoj celé řady infekcí, které vedou až ke stádiu onemocnění označovanému jako AIDS.  Zkratkou AIDS se rozumí syndrom získané imunitní nedostatečnosti (Aquired Immune Deficiency Syndrome).