Co je to HIV?

HIV je virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency Virus) a způsobuje postupnou ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka. Osoby infikované HIV jsou tzv. HIV pozitivní. Virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, T-lymfocytů, které mají řídící úlohu v imunitním systému lidského organizmu. Virus se v těchto buňkách množí, virová nukleová kyselina (RNA) se stane součástí buněčné DNA (integruje se do buněčné DNA), virus poškozuje funkci těchto buněk, následně je zabíjí. Infekce HIV je doživotní.

Co je to AIDS?

Se snižujícím se počtem T-lymfocytů v těle infikovaného člověka dochází  k výraznému oslabování imunity, což umožňuje rozvoj celé řady infekcí, které vedou až ke stádiu onemocnění označovanému jako AIDS.  Zkratkou AIDS se rozumí syndrom získané imunitní nedostatečnosti (Aquired Immune Deficiency Syndrome).