HIV là gì?

HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (Human Immunodeficiency Virus) và làm mất dần khả năng miễn dịch (imunity) của con người. Những người bị nhiễm HIV được gọi là HIV dương tính. Vi rút này chủ yếu tấn công một nhóm tế bào bạch cầu nhất định, tế bào T-lympho T, là loại tế bào có vai trò kiểm soát hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Vi rút nhân lên trong các tế bào này, axit nucleic của vi rút (RNA) trở thành một phần của tế bào ADN (tích hợp vào ADN của tế bào), vi rút làm suy yếu chức năng của các tế bào, sau đó giết chúng. Nhiễm HIV là bị suốt đời.

AIDS – SIDA là gì?

Khi số lượng tế bào lympho T trong cơ thể người bệnh giảm, hệ thống miễn dịch bị suy yếu đáng kể, tạo điều kiện cho một số bệnh nhiễm trùng phát triển, dẫn đến giai đoạn bệnh được gọi là AIDS (SIDA). Từ viết tắt AIDS được hiểu là hội chứng suy giảm miễn dịch (Aquired Immune Deficiency Syndrome).