PEP/PrEP

Postexpoziční profylaxe (PEP)

Postexpoziční profylaxe HIV  je možnost zajištění osoby HIV negativní antiretrovirovými preparáty (léky na léčbu infekce HIV) po rizikovém kontaktu s HIV pozitivní osobou, či jejími tělními tekutinami, případně biologickým materiálem obsahujícím HIV. 

PEP je indikována tehdy, je-li u zdrojové osoby známa HIV pozitivita a v době rizika má měřitelnou, či neznámou hladinu viru v krvi.  Je indikována také po rizikovém kontaktu s osobou neznámého HIV statusu, ale s možnou HIV pozitivitou. O zahájení PEP rozhoduje lékař HIV centra. Ideální doba zahájení profylaxe je v době kratší než 4 hodiny od rizikového kontaktu, akceptovatelná doba je 48 hodin po rizikovém kontaktu.

Preexpoziční profylaxe (PrEP) –  doplňková metoda prevence před nákazou HIV

Pro osoby, které žijí ve vysokém riziku nákazy virem HIV je jednou z doplňkových možností prevence preexpoziční profylaxe (PrEP).  Jde  o preventivní užívání  dvojkombinace léků na léčbu infekce HIV zdravou, HIV negativní osobou. Pravidelné užívání těchto léků může snížit riziko nákazy  virem HIV až o 90 %.  

Kdo je ve vysokém riziku nákazy HIV?

Ten kdo:

V případě, že osoba sama sebe „vyhodnotí“, nebo je někým ze zdravotníků či konzultantů (například při anonymním testování či při léčbě jiné pohlavní nemoci) vyhodnocena jako riziková a má o PrEP zájem, má možnost se obrátit na specializovaná pracoviště, která se užívání PrEP věnují (v současné době HIV centra a PrEP point ČSAP).  V České republice je PrEP dostupná od roku 2017.  Hradí si ji uživatel.