Địa chỉ

Adresa

Viện y tế quốc gia – Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48

Praha 10, 100 42

Mã DN: 75010330

Mã thuế: CZ75010330

MUDr. Anna Kubátová

Giám đốc Quản trị Chương trình Quốc gia Phòng chống HIV / AIDS tại Cộng hòa Séc

e-mail: anna.kubatova@szu.cz

Bc. Jiří Stupka, DiS.

e-mail: jiri.stupka@szu.cz


phone
Đường dây quốc gia miễn phí hỗ trợ phòng chống AIDS
800 144 444

Po – Čt: 9 – 12, 13 – 18

Pá: 9 – 12, 13 – 16