PrEP/PEP

Profilaktyka poekspozycyjna (PEP)

Profilaktyka poekspozycyjna HIV to możliwość zabezpieczenia osoby zakażonej HIV za pomocą leków przeciwretrowirusowych (leki na zakażenie HIV) po ryzykownym kontakcie z osobą zakażoną wirusem HIV, jej płynami ustrojowymi lub materiałem biologicznym zawierającym HIV.

PEP jest wskazana, jeśli wiadomo, że osoba źródłowa jest nosicielem wirusa HIV i ma wymierny lub nieznany poziom wirusa we krwi w momencie wystąpienia ryzyka. Wskazany jest również po ryzykownym kontakcie z osobą o nieznanym statusie HIV, ale z możliwym zakażeniem HIV. O rozpoczęciu PEP decyduje lekarz z centrum HIV. Idealny czas na rozpoczęcie profilaktyki to mniej niż 4 godziny od ryzykownego kontaktu, dopuszczalny czas to 48 godzin od ryzykownego kontaktu.

Profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP) – uzupełniająca metoda profilaktyki HIV

Dla osób będących w grupie wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV jedną z dodatkowych opcji jest profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP). Jest to profilaktyczne stosowanie podwójnej kombinacji leków służących do leczenia zakażenia wirusem HIV przez osobę zdrową i osobę zakażoną wirusem HIV. Regularne stosowanie tych leków może zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem HIV nawet o 90%.

Kto jest w grupie wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV?

Osoba, która:

Jeśli osoba sama „oceni“ siebie lub zostanie oceniona jako ryzykowna przez jednego z pracowników służby zdrowia lub konsultantów (na przykład podczas anonimowych badań lub podczas leczenia innej choroby wenerycznej) i jest zainteresowana PrEP, ma możliwość zwrócenia się do wyspecjalizowanych placówek, które stosują PrEP (obecnie ośrodki HIV). PrEP jest dostępny w Czechach od 2017 roku. Jest opłacany przez użytkownika.