PEP/PrEP

Халдвар авсны дараах урьдчилан сэргийлэх (PEP)

ХДХВ-ийн халдвар авсаны дараа урьдчилан сэргийлэх гэдэг нь ХДХВ-ийн халдваргүй хүнийг ХДХВ-ийн халдвартай хүнтэй эсвэл түүний биеийн шингэн, ХДХВ агуулсан биологийн материалтай эрсдэлтэй харьцаанд орсны дараа даруй ретровирусний эсрэг эмээр (ХДХВ-ийн халдварыг эмчлэх эм) хамгаалах боломжийг ашиглах тухай юм. 

ХДХВ-ийн халдвартай болох нь мэдэгдэж байгаа бөгөөд эрсдэлтэй үед цусан дахь вирусний хэмжээ хэмжигдэхүйц эсвэл ХДХВ-ийн халдвартай эсэх нь тодорхойгүй байвал PEP-ийг тодорхойлон зааж өгнө. Мөн ХДХВ-ийн халдвартай эсэх нь тодорхойгүй боловч ХДХВ-ийн халдвартай байж болзошгүй хүнтэй эрсдэлтэй харьцаанд орсны дараа даруй тухайн хүний талаар мэдэгдэж зааж өгнө. ХДХВ-ийн төвийн эмч PEP-г эхлүүлэх эсэхийг шийддэг. Урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг эхлэх хамгийн тохиромжтой хугацаа нь эрсдэлтэй харьцаанд орсноос хойш 4 цаг хүрэхгүй хугацаа, зөвшөөрөгдөх хугацаа нь эрсдэлтэй харьцаанд орсноос хойш 48 цаг байна.

Халдвараас урьдчилан сэргийлэлт (PrEP) – ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх нэмэлт арга

ХДХВ-ийн халдварын өндөр эрсдэлтэй орчинд амьдардаг хүмүүсийн хувьд халдвараас урьдчилан сэргийлэх (PrEP) нь нэмэлт боломжуудын нэг юм. Энэ нь ХДХВ-ийн халдваргүй сөрөг хариутай эрүүл хүн ХДХВ-ийн халдварыг эмчлэхэд зориулагдсан хосолсон хоёр эмийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Эдгээр эмийг тогтмол хэрэглэснээр ХДХВ-ийн халдвар авах эрсдлийг 90% хүртэл бууруулах боломжтой.

Хэн ХДХВ-ийн халдвар авах өндөр эрсдэлтэй вэ?

Эдгээр хүмүүс:

Хэрэв өөрийгөө “тодорхойлсон” эсвэл эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийн аль нэг нь эрсдэлтэй гэж тодорхойлсон (жишээлбэл, нэрээ нууцлах эсвэл өөр бэлгийн замын халдварт өвчнийг эмчлэх үед) болон PrEP-ийг сонирхож байгаа бол тэрээр PrEPs-ийг ашиглахад зориулагдсан тусгай мэргэжлийн ажлын төвүүдэд (HIVcentrum гэх  ХДХВ-ийн төв) хандах боломжтой. PrEP нь Чех улсад 2017 оноос хойш ашиглагдаж байгаа бөгөөд үнийг хэрэглэгч өөрөө төлнө.