ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ

Хаяг

Улсын Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

Шробарова 49/48

Праг 10, ШД 10042

IČ: 75010330 (Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дугаар)

DIČ: CZ75010330 (Татвар төлөгчийн дугаар)

MUDr. Anna Kubátová (Анагаах ухааны доктор Анна Кубатова)

Manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR (Чех улсын ХДХВ/ДОХ-ын үндэсний хөтөлбөрийн менежер)

e-mail: anna.kubatova@szu.cz

Bc. Jiří Stupka, DiS. (Баклавр Ийржий Ступка, Мэргэшсэн мэргэжилтэн)

e-mail: jiri.stupka@szu.cz


phone
Bezplatná národní linka pomoci AIDS
800 144 444

Po – Čt: 9 – 12, 13 – 18

Pá: 9 – 12, 13 – 16