Газрын зураг руу буцах


phone

777 196 481

access_time

PO 15-17

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 685,-

phone

774 256 540

access_time

PO 8.30-11 13-15

ÚT 8.30-11 13-15

ST 13-15

ČT 8.30-11 13-15

PÁ 8.30-11 13-15

Туршилтыг утсаар урьдчилан тохиролцсон байх ёстой.
Зорилтот бүлэгт зориулсан шинжилгээ: согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүс эсвэл ойр дотны хүмүүс

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

HCV-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

571 196 481

access_time

ÚT 12.30-14.30

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 685,-

phone

571 436 900, 737 451 757

access_time

Урьдчилан утсаар цаг захиалсны дараа

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

773 454 862

access_time

PO – PÁ 10-16

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

777 454 795

access_time

PO – PÁ 11-16

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

602 658 087

kcvm@agarta.cz

access_time

PO – ČT 8-16

Po předchozím objednání

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй