Газрын зураг руу буцах


phone

371 408 502, 371 408 501

access_time

ÚT 8-9.30

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč

phone

725 552 889

access_time

ST 15 – 17

Урьдчилан утсаар цаг захиалсны дараа

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč

phone

 

access_time

ST 15.00-18.00

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 350,-Kč

phone

377 402 546, 377 401 339

access_time

Luni – Joi 8 – 11

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

phone

377 421 374, 731 522 288

access_time

po předchozí telefonické domluvě

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Testování na HCV – үнэ төлбөргүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

+420 605 255 385, +420 724 027 951

access_time

ÚT 12 – 17

ST 12 – 16

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Секс-бизнест ажилладаг биеэ үнэлдэг эмэгтэйчүүдэд зориулсан тест
a injekční uživatele drog