Quay lại bản đồ


phone

371 408 502, 371 408 501

access_time

ÚT 8-9.30

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč

phone

725 552 889

access_time

ST 15 – 17

Sau khi đặt hẹn qua điện thoại

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč

phone

 

access_time

ST 15.00-18.00

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 350,-Kč

phone

377 402 546, 377 401 339

access_time

Thứ Hai – Thứ Năm 8 – 11

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV

phone

377 421 374, 731 522 288

access_time

po předchozí telefonické domluvě

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Testování na HCV – miễn phí

Xét nghiệm HIV – miễn phí

phone

+420 605 255 385, +420 724 027 951

access_time

ÚT 12 – 17

ST 12 – 16

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm cho phụ nữ làm nghề mại dâm a injekční uživatele drog