Газрын зураг руу буцах


phone

596 200 145

access_time

PO 15-17

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

 

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

 

phone

597 374 256

access_time

ÚT 8-14

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

phone

800 800 980

access_time

МОНГОЛ 15-18
Шалгалтын өмнөх асуулга болон тестийн захиалгыг эндээс онлайнаар авах боломжтой

 

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

777 180 186

access_time

Даваа гараг 15-16 (зөвхөн секс бизнест ажилладаг эрчүүд болон олон нийтэд)

Даваа, Мягмар гараг 16-19 (зөвхөн секс бизнест ажилладаг эмэгтэйчүүдэд)

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

 

phone

553 766 353

access_time

ÚT 15.30-18

 

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй