Quay lại bản đồ


phone

596 200 145

access_time

PO 15-17

không cần đặt trước

 

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

 

phone

597 374 256

access_time

ÚT 8-14

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV

phone

800 800 980

access_time

THÁNG 15-18
Bộ câu hỏi trước khi kiểm tra và đặt hàng kiểm tra có sẵn trực tuyến tại đây

 

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

777 180 186

access_time

Thứ Hai 15-16 (chỉ dành cho nam giới làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tình dục và nơi công cộng)

Thứ Hai, Thứ Ba ngày 16 – 19 (chỉ dành cho phụ nữ làm nghề mại dâm)

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

 

phone

553 766 353

access_time

ÚT 15.30-18

 

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí