Газрын зураг руу буцах


phone

724 810 125

access_time

ÚT 8-16

ÚT 14-17 зөвлөгөө өгөх, шинжилгээний хариуны талаар мэдээлэл өгөх

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – ano

phone

724 180 136

access_time

ST 17-20

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй ,нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Testování pro ženy pracující v sexbyznysu

Олон нийтэд зориулсан шинжилгээ (ХДХВ-ийн хурдан шинжилгээ):

středa 16 – 17, үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

800 800 980

access_time

Лхагва 15:00 – 18:00

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Туршилтын өмнөх асуулга >> эндээс <<

phone

543 249 343, 775 889 919

access_time

PO – PÁ 9-17

ÚT po objednání

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй (Донтуулах бодис хэрэглэгчид болон тэдний ойр дотны хүмүүст зориулсан
),нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

605711181

access_time

PÁ 7-15:30

Урьдчилан утсаар цаг захиалсны дараа tel.:  605 711 181

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – ano

phone

731428359

access_time

PO – ÚT 13-17

PÁ 8-12

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй (ano pouze pro uživatele návykovývh látek),нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

775 950 094

access_time

PO – PÁ 9-16

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй (pouze pro uživatele návykovývh látek, objednání),нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

518611589

access_time

PO – PÁ 8-12

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй (Донтуулах бодис хэрэглэгчид болон тэдний ойр дотны хүмүүст зориулсан),нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

777 916 270

access_time

PO – PÁ 9-14

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Донтуулах бодис хэрэглэгчид болон тэдний ойр дотны хүмүүст зориулсан