Газрын зураг руу буцах


phone

725 323 338, 844 06 06 06

access_time

ST 15-17

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč

phone

727 954 163

access_time

PO – PÁ 9-15

Po předchozím objednání. Донтуулах бодис хэрэглэгчид болон тэдний ойр дотны хүмүүст зориулсан
.

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

725 323 338, 844 06 06 06

access_time

PO 14-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč