Quay lại bản đồ


phone

725 323 338, 844 06 06 06

access_time

ST 15-17

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč

phone

727 954 163

access_time

PO – PÁ 9-15

Po předchozím objednání. Dành cho người sử dụng ma túy và người thân của họ .

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

725 323 338, 844 06 06 06

access_time

PO 14-18

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč